گروه شیمی استان مازندران
با عرض ادب و احترام خدمت کلیه دبیران شیمی استان مازندران آدرس جدید سایت گروه آموزشی استان راه اندازی شده است اینجاراکلیک کنید
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مهر 1391ساعت 11:45  توسط گروه شیمی استان   | 

با عرض ادب و احترام خدمت کلیه همکاران شیمی به ویژه همکاران گروه شیمی شهرستان ومناطق استان برخود واجب می دانیم ازهمراهی وعنایت سرگروه های شیمی استان درطول سال تحصیلی تقدیروتشکربه عمل آوریم ازخداوند منان طلب صحت وسلامتی وموفقیت رابرای شما خواهانیم به اطلاع سرگروه ها می رسانیم ارزشیابی پایانی ازعملکردگروه ها باتوجه به برنامه سالانه گروه وفعالیت های ویژه گروه استان انجام گرفته است وازسرگروه ها تقاضا می شود گزارشی برای استان ارسال نکنند چون موردارزیابی قرارنمی گیرد
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم خرداد 1391ساعت 11:2  توسط گروه شیمی استان   | 

 اطلاع همكاران گرامي و علاقمندان آموزش شيمي مي رساند كه ميزان تغييرات كتاب هاي درسي شيمي دوره متوسطه در سال تحصيلي 92- 91 به شرح زير است.

1- كتاب شيمي(1) اصلاح جزئي *

2- كتاب شيمي(2) اصلاح كلي **

3- كتاب شيمي(3) اصلاح جزئي

4- كتاب شيمي(4) اصلاح كلي

* ميزان تغييرات 10 تا 15 درصد

** ميزان تغييرات 15 تا 40 درصد

منبع:وبسایت گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391ساعت 22:56  توسط گروه شیمی استان   | 

باعرض تسلییت وتعزیت شهادت بانوی دوعالم بی بی زهرای مرضییه (س) به استحضارسرگروه های شیمی استان مازندران می رساند سومین جلسه بررسی افت تحصیلی پایه اول دبیرستان به میزبانی شهرستان بابلسردرروز شنبه ۹/۲/۹۱برگزارمی گردد سرگروه های محترم فرم  بازدید ازمدارس  تحلیل نتایج نیمسال اول وهمچنین یک نمونه سوال استانداردازکل کتاب شیمی(۱) را به همراه داشته باشند
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391ساعت 18:29  توسط گروه شیمی استان   | 

به اطلاع کلیه سرگروه های شیمی استان مازندران می رساند دومین جلسه بررسی افت تحصیلی پایه اول دبیرستان به میزبانی آمل درروز شنبه به تاریخ ۱۹/۱/۹۱ ازساعت ۵/۸ صبح برگزارمی شود سرگروه های محترم یک نمونه سوال استاندارد شیمی ۱ وتحلیل امتحان نیم سال اول شیمی شهرستان خودرابه همراه داشته باشند داشته باشند
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391ساعت 19:19  توسط گروه شیمی استان   | 

سال جدیدبرهمه ایرانیان به ویژه فرهنگیان عزیزمبارک باد

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم فروردین 1391ساعت 0:40  توسط گروه شیمی استان   | 

سوال المپیاد شیمی سال ۹۰ به همراه کلید آن رامی توانید ازاینجا دریافت کنید 
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند 1390ساعت 22:44  توسط گروه شیمی استان   | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 9:50  توسط گروه شیمی استان   | 

خلاصه گزارش کارگاه آموزشی شیمی دوره متوسطه

درراستای برنامه عملیاتی گروه شیمی استان مازندران با محوریت نقد و بررسی محتوای آموزشی کارگاه آموزشی کتاب های شیمی دوره متوسطه درتاریخ 17/10/90 درباشگاه فرهنگیان ساری با حضورآقای دکترعابدین مسئول دبیرخانه کشوری شیمی وآقای دکترحذرخانی کارشناس مسئول گروه شیمی دفترتالیف برگزارگردید دراین گردهمای حدود 160 نفرازدبیران شیمی استان با دعوت کتبی قبلی با همکاری سرگروه های شیمی شهرستان ومناطق دراین گردهمایی شرکت نمودند مراسم درساعت 30/8 صبح  با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید به همراه سرودمقدس جمهوری اسلامی ایران آغازگردید سپس آقای رجبی سرگروه شیمی استان ضمن خیرمقدم به حضاراهداف این کارگاه آموزشی رابرشمردنددرادامه آقای عابدی معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش سخنرانی نمودند سپس آقای دکترعابدین به مدت 20 دقیقه سخنرانی عمومی داشتند درادامه آقای دکترحذرخانی نیزبه مدت 20دقیقه فعالیت های دفترتالیف را تشریح نمودند بعدازپذیرایی مختصردبیران شیمی به دوسالن هدایت شدند سالن (1) دراختیارآقای دکترحذرخانی بود ایشان دبیران را به گروه های 5نفره تقسیم نمودندو اصلاحات کتاب شیمی سال دوم رادراختیاردبیران قرارداده وازگروه ها خواسته شده نظرات خودرااعلام نمایند این کارگاه تاساعت 16 ادامه داشت سالن (2) دراختیارآقای دکترعابدین قرارداشت که درجلسه قبل ازناهارصرف پاسخ به سوالات همکارن درموردکتاب شیمی سال دوم وکتاب های دیگرشد درجلسه بعدازظهرآقای دکترعابدین به بررسی فصل دوم شیمی سال سوم پرداختندکه به همراه پرسش وپاسخ تا ساعت45/16 به طول انجامید دراین جلسه ازبرگزیدگان المپیادهای دانش آموزی شیمی نیزکه رتبه های کشوری واستانی داشتندقدردانی به عمل آمد

گروه شیمی استان به نمایندگی ازدبیران شیمی استان ازاساتید معززآقایان دکترعابدین و دکترحذرخانی به خاطرقبول زحمت وشرکت دراین گردهمایی تقدیروتشکربه عمل می آورد

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 7:15  توسط گروه شیمی استان   | 

کلیه سرگروه ها ی شیمی استان عنایت ویژه به بخشنامه ۵۰۴/۷۵۲۸۱ به تاریخ ۱۷/۱۰/۹۰داشته باشندوبخشنامه را مطالعه نموده وباآمادگی کامل درجلسه مشورتی ۱/۱۱/۹۰ که درشهرستان بابل برگزارمی شود شرکت نمایند دستورات اصلی جلسه عبارتند از :

۱) راه های مقابله باافت تحصیلی ۲) دلایل عدم ارتباط مناسب دانش آموزبادبیران اولیاوگروه های آموزشی

سرگروه های محترم حتما اطلاعات کافی ازدرصدقبولی ومیانگین نمره پایه اول درسال گذشته شهرستان خودراداشته باشنددرضمن فرم بازدید تکمیل شده ازمدارس شهرستان راجهت تحویل به همراه داشته باشند

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 7:7  توسط گروه شیمی استان   | 

کلیه سرگروه های محترم شیمی استان لازم است اطلاعات زیررا تاتاریخ ۱۱/۱۰/۹۰به ایمیل گروه شیمی استان ارسال نمایند جهت دریافت اطلاعات فوق ازآموزش متوسطه و یا واحد امتحانات اقدام نمایند

۱- درصدقبولی کل شیمی سال اول درسال های ۹۰-۸۹ و۸۹-۸۸

۲- درصد قبولی خردادماه شیمی سال اول درسال های ۹۰-۸۹ و۸۹-۸۸ 

۳ - میانگین نمره شیمی سال اول درخرداد ماه سال های ۹۰-۸۹ و۸۹-۸۸

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 22:52  توسط گروه شیمی استان   | 

با عرض احترام وادب به استحضارسرگروه های محترم می رساند:

۱- درارسال فعالیت های گروه به استان به زمان ارسال عنایت شود چون بعدازمهلت مقررموردارزیابی قرارنمی گیرد

۲- به بخشنامه ارسال شده درخصوص کارگاه آموزشی که درتاریخ ۱۷/۱۰/۹۰ برگزارمی شودعنایت کافی داشته درصورتی که سهمیه تخصیص داده شده به شهرستان زیاد است وامکان شرکت همکاران درکارگاه میسرنمی باشد مراتب به گروه اطلاع داده شود تا سهمیه آن ها به شهرستان ها ی متقاضی داده شود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 23:12  توسط گروه شیمی استان   | 

ایام عزاداری سروروسالار شهیدان برهم عزادارن آن حضرت تسلییت باد
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر 1390ساعت 23:34  توسط گروه شیمی استان   | 

به اطلاع کلیه سرگروه های شیمی استان می رساند گروه شیمی استان قصدبرگزاری یک کارگاه آموزشی شیمی دوره متوسطه با حضورمسئولان دبیرخانه شیمی کشوری ودفترتالیف کتب درسی را درتاریخ ۱۷/۱۰/۹۰داردکه جزییات آن طی بخشنامه اداری ارسال می گردد . ازکلیه سرگروه ها خواسته می شود هرنوع سوال درمورد مباحث کتاب های شیمی دوره متوسطه دارندراازدبیران حوزه خود جمع آوری کرده وحداکثرتا ۵/۱۰/۹۰ ازطریق ایمیل گروه شیمی استان به گروه ارسال نمایند
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر 1390ساعت 19:49  توسط گروه شیمی استان   | 

جهت دریافت آخرین تغیرات کتاب درسی به وبلاگ دبرخانه شیمی مراجعه کنید
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390ساعت 19:55  توسط گروه شیمی استان   | 

با عرض ادب و ارادت فرم نیروی انسانی و دوره های برگزارشده ضمن خدمت و نتایج امتحانات شیمی ۳ راازقسمت ادامه مطلب دریافت کرده وحداکثرتا هفته اول آذربه گروه ایمیل نمایید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان 1390ساعت 9:3  توسط گروه شیمی استان   | 

با عرض ادب و احترام کلیه سرگروه های شیمی استان دراسرع وقت شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل خود واعضای گروه رابه ایمیل گروه ارسال نمایند
+ نوشته شده در  شنبه هفتم آبان 1390ساعت 9:4  توسط گروه شیمی استان   | 

کلیه سرگروه های محترم شیمی استان فرم پیوستی مربوط به سوال شیمی ۳ خرداد۹۰ را بین حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد همکاران توزیع و جمع بندی آن و اصل فرم را ازطریق اداری حداکثرتا ۲۰ آبان به گروه شیمی استان ارسال نمایند برای دریافت فرم به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 23:19  توسط گروه شیمی استان   | 

جزئیات برنامه گروه شیمی استان جهت اطلاع سرگروه های شیمی استان ارسال می گردد مستدعی است سرگروه های محترم به دقت آن را مطالعه نمایند برای دریافت جزئیات برنامه به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 23:15  توسط گروه شیمی استان   | 

با عرض ادب و احترام خدمت گروه های شهرستان ومناطق برنامه عملیاتی گروه شیمی استان درسال تحصیلی ۹۱-۹۰ به شرح زیر می باشد مستدعی است کلیه فعالیت های گروه درهمین راستا بوده و کارهایی که درراستای برنامه عملیاتی می باشد موردارزیابی قرارمی گیرد برای دریافت برنامه به ادامه مطلب مراجعه کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 23:6  توسط گروه شیمی استان   | 

مطالب قدیمی‌تر